Gevelrestauratie voormalige bovenbouwwerkplaats te Utrecht

In 2020 hebben we in opdracht van aannemersbedrijf Gebr. Blokland de buitengevels van een voormalige reparatiewerkplaats van de NS  volledig gerestaureerd.

Door diverse aanpassingen aan het pand in de afgelopen decennia was veel herstelwerk nodig.

Samen met de architect, hoofdaannemer en partners is per gevel door ons een plan van aanpak gemaakt

Alle gevels zijn zorgvuldig gereinigd en de graffiti is verwijderd.

Daarna zijn de gevels teruggebracht in oorspronkelijke glorie met bijpassende bakstenen en voegwerk.

Comments are closed.